HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK NÉPSZÁMLÁLÁS 2022

A CSÍKSZEREDAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

A reformáció nem hatolt be a Csíki-medencébe, ezért csak a XIX. század végétől beszélhetünk szervezett református közösségről. A Csíkszeredai Református Egyházközség fennállását 1887-től számítjuk. Nagy Károly püspök javaslatára Színi János kézdivásárhelyi református esperes felkeresi és összehívja a Csíki-medencében lakó református híveket, összesen 216 személyt. Ezzel kezdetét veszi a Csíkszeredai Református Szórványgyülekezet szervezése. Szász Domokos püspök jóvoltából 1887-ben megvásárolják a volt tisztikaszinót a Petőfi utca 51. szám alatt imaháznak és lelkészi lakásnak. Kezdetben ide tartoznak Alcsík, Felcsík, a Gyergyói-medence és a Tatros völgyének reformátusai is. Több lelkész szolgálata után a Gyergyói-medence külön szórványgyülekezet lesz Gyergyószentmiklós központtal. Takács Károly lelkipásztor szolgálata alatt a szórványok megerősödnek és lassanként növekednek, így 1957-ben a Csíki-medencében élő reformátusok száma eléri a 430 lelket. Kováts Pál lelkipásztor szolgálata idején 1957-ben leválik az alcsíki rész, és Csíkszentmárton központtal megalakul az Alcsíki Református Szórványegyházközség. Vántsa Zoltán lelkipásztor szervező munkája nyomán 1976-ban a felcsíki rész is különválik és Madéfalva központtal létrejön a Felcsíki Református Szórványegyházközség. A csíkszeredai református gyülekezet lélekszáma rohamosan növekedik. A város megyeszékhely lesz, megindul az iparosítás és új tömbházak épülnek. Az egyre fejlődő városba sok református költözik az ország minden részéből. Jelenleg 419 erdélyi helységből beköltözöttek alkotják a református gyülekezetet. Az imaház, amely 1887-től lelki otthona volt a csíkszeredai reformátusoknak 200 ülőhellyel kicsinek bizonyult. 1989 után lehetőség nyílt új templom építésére. Hegyi István lelkipásztor vezetésével 1990–2000 között felépült az új református templom 600 férőhellyel a Márton Áron utca 13 szám alatt. 2003-2006 között készült el a templom mellett az új parókia. A gyülekezet lélekszámának növekedésével arányosan a lelkészi teendők is igen megszaporodtak. Ezért az egyházközség 2006 őszén még egy rendes lelkészi állást hozott létre, így Csíkszeredának 2008 végéig két református lelkésze volt. A gyülekezetet 1986-tól vezető Hegyi István lelkipásztor 2008 decemberében nyugdíjba vonult, akinek a több mint két évtizedes lelkiismeretes szolgálata után az egyházi tevékenykedést, szolgálatvégzést teljes egészében Szatmári Szilárd vette át.

 

A gyülekezet lélekszáma:

1900-ban a lélekszám 250

1935-ben a lélekszám 300

1980-ban a lélekszám 570

1990-ben a lélekszám 1076

2007-ben a lélekszám 2226

A Csíkszeredában szolgáló önálló református lelkészek:

  1. Borbáth Pál 1887-1891

  2. Bitay Béla 1892-1906

  3. Takács Károly 1907-1935

  4. Kováts Pál 1935-1970

  5. Vántsa Zoltán 1971-1986

  6. Hegyi István 1986-

  7. Szatmári Szilárd 2007-

Lelki élet

Ma vasárnaponként 250-350 személy jár istentiszteletre. Úrvacsoraosztás alkalmával megközelítőleg 1000 személy járul az Úr asztalához. Évente 30-35 keresztelés, 20-30 temetés és 15-20 esketés történik. A konfirmálók száma évente 25-30 ifjú. Az I-XII. osztályosok vallásoktatása 10 iskolában zajlik. A konfirmációi felkészítés az imaházban, illetve a gyülekezeti teremben folyik. Az egyházközségnek jól működő nőszövetsége van. A református ifjúsági bibliaóráknak, valamint a Bocskai István Cserkészcsapat tevékenységének szintén az egyházközség biztosít keretet. Tekintettel a jó akusztikájára és megfelelő számú férőhelyére, az új templom gyakran ad otthont városszinten szervezett koncerteknek.

 

Istentiszteleti alkalmak:

Vasárnap de. ½11-től a templomban, du.18 órától az imaházban

Szombaton du.18 órától az imaházban

Úrvacsoraosztás alkalmával de.8 órától és ½ 11-től a templomban,

Du.18 órától az imaházban

Bűnbánati nagyhéten du. 18 órától az imaházban

Ifjúsági bibliaóra szerdán 18 órától a gyülekezeti teremben (a templom alagsorában)

Nőszövetségi bibliaóra csütörtökön 16 órától az imaházban.

 

A csíkszeredai református egyházközség új székhelye: Csíkszereda, Márton Áron u. 11 szám, tel.: 0040 266 372 019.

Rendezvényajánló

ÁPR A CSÍKI KAMARAZENEKAR HANGVERSENYE
30
ÁPR INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – koncert
23
ÁPR AZ ÁLLATOK FARSANGJA – családi hangverseny
06
ÁPR PÁRBESZÉD, SÖTÉTBEN – koncertszínház Csoóri Sándorról
02
ÁPR A VÁLTOZÁS EREJE – HOGYAN FEJLŐDJÜNK KISZÁMÍTHATATLAN KÖRNYEZETBEN? – Dr. Porkoláb Imre előadása
01

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA