HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK NÉPSZÁMLÁLÁS 2022

Az egyházközségi élet kezdeti időszaka 1969-re vezethető vissza, amikoris Szász Dénes esperes, a Dávid Ferenc- ünnepség keretében fellelkesülve mindössze 37 csíki unitáriussal az önálló gyülekezetépítés útjára lépett. A szórványgyülekezeti élet kezdetén az egyisten-hívők szertartásainak a református imaház adott otthont.

1975-ben a Vallásügyi Hivatal, az időközben megnövekedett gyülekezeti lélekszám alalpján, engedélyezte az önálló egyházközség bejegyzését.

1976-ban az Erdélyi Unitárius Egyház és a helyi közösség a kinevezett Száva Péter vezetésével (1975-1976-ig) imaház és papi lakás céljából otthont vásárolt.

A mai Szász Endre utcában kiválasztott Vezsenyi féle ház teljes felújítását már Simén Domokos lelkész idejében, 1976-ban kezdődött el. A városi környezetbe került unitárius közösség körében, 24 esztendei kitartó lelkipásztori munkásságával, Simén Domokos, a „sánta” papbácsi, méltán érdemelte ki a csíkba vetődött unitáriusok és más szabadelvű keresztények megbecsülését. Személyében az egyházközség igazi szervezőt és alapítót tisztel, a meglévő alapra felépítette azt a lelki házat, amelyet ma Csíkszeredai Unitárius Egyházközségnek nevezünk.

Az egyházközség életében az ezredforduló új korszak hajnalát sejtette Krizbai Béla dinamikus és tehetséges lelkész személyében. Hét évre nyúló munkássága idején, a fiatal lelkészi család, új szelek előtt bontotta ki a vallásközösség vitorláit. A testvéregyhzáközségi kapcsolatok megerősítése érdekében egy kis ifjúsági csapattal és erdélyi műsorral felkereste az Egyesült Államokbeli testvérgyülekezetet. A New Yorkban található Shelter Rock Unitarian Universalist Congregation ünnepélyes keretek között fogadta az erdélyi peregrinusokat. Ottlétük alatt, az óceánon túl, sikerült tolmácsolniuk az egyházközség dédelgetett álmát, a valóságos templom felépítésének szándékát, amelynek érdekében a csíki unitáriusok már évek óta alapítványt tettek.

A testvérgyülekezeti kapcsolat megerősödésének köszönhetően Istenben bízó tekintetek által vezérelve a gyülekezet 2004 őszén lázas templomépítésbe kezdett a meglévő ingatlan udvarán. Krizbai Béla 2008-ig szolgálta becsülettel Csíkszereda unitárius közösségét. Őt követően rövid ideig Lőrinczi Botond majd Solymosi Alpár lépett elődei nyomdokába.

 

A kicsi fehér templomok meghitt áhítatát, vártemplomok oltalmazó csendjét, égbe nyúló, csillaggombos tornyok irányjelző és őrálló vigyázását, a vallásos néplélek Isten-, Haza- és emberszerető lelkiségét, mint értékes ereklyét, a mai napig is őrzik a Csíkszeredában meghonosodott atyafiak.

Az unitárius egyházközség székhelye: Csíkszereda, Szász Endre utca 25. szám, tel.: 0040 266 314 897.

Rendezvényajánló

ÁPR A CSÍKI KAMARAZENEKAR HANGVERSENYE
30
ÁPR INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – koncert
23
ÁPR AZ ÁLLATOK FARSANGJA – családi hangverseny
06
ÁPR PÁRBESZÉD, SÖTÉTBEN – koncertszínház Csoóri Sándorról
02
ÁPR A VÁLTOZÁS EREJE – HOGYAN FEJLŐDJÜNK KISZÁMÍTHATATLAN KÖRNYEZETBEN? – Dr. Porkoláb Imre előadása
01

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA