HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK NÉPSZÁMLÁLÁS 2022

1-es számú határozat

Csíkszereda Megyei Jogú Város 2019-es évi költésvetése fejlesztési része hiányának az előző évek többletéből való lefedésére

 

2-es számú határozat

a helyi rendőrség vezető tisztségeinek és végrehajtó személyzetének betöltéséről szóló versenyvizsga szervezéséről és lebonyolításáról szóló szabályzó jóváhagyására, valamint a részvételi feltételek megállapítására

 

3-as számú határozat

Csíkszereda Megyei Jogú Város képviselőjének felhatalmazásáról az Alcsík Kistérségi Fejlesztési Társulás közgyűlésén való szavazásra a hulladékszállítás díjszabásának módosítása céjlából

 

4-es számú határozat

az állami lakásalapból vásárolt lakásokhoz tartozó területek használatba adásáról

 

5-ös számú határozat

az Országos Lakásügynökség által fiatalok számára épített lakások bérleti szerződéseinek meghosszabbítására, valamint az újraszámolt béreinek jóváhagyására

 

6-os számú határozat

munkaterv a munkaképes szociális segélyre jogosult személyek által elvégzendő közmunkáról a 2020-as évben

Melléklet

 

7-es számú határozat

a súlyosan sérült betegek személyi gondozóinak 2019. második félévi tevékenységéről szóló beszámoló jováhagyására

Melléklet

 

8-as számú határozat

a súlyosan sérült betegek személyi gondozóinak, valamint a gondozási támogatások számának jováhagyására 2020-ban

 

9-es számú határozat

Csíkszereda Megyei Jogú Város Szociális szolgáltatasi tervének jóváhagyására a helyi önkormányzat költségvetéséből a 2020-as évre

Melléklet

 

10-es számú határozat

a Napközi építése megnevezésű beruházás megvalósíthatósági tanulmányát jóváhagyó, utólag módosított és kiegészített 2016/151-es számú határozat módosítására

 

11-es számú határozat

a Csíki Székely Múzeum szakapparátusának és  státusjegyzékének módosítására

 

12-es számú határozat

Csíkszereda Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetésének, illetve a 2021–2023-as időszakra vonatkozó becsléseknek az elfogadásáról

 

13-as számú határozat

a 2020–2021-es tanév csíkszeredai tenintézményi hálózatának elfogadására

 

14-es számú határozat

a Csíki Játékszín 2020. évi programjának és költségvetésének jóváhagyására

1. melléklet

3. melléklet

 

15-ös számú határozat

a Csíki Székely Múzeum 2020. évi programjának és költségvetésének jóváhagyására

2. melléklet

3. melléklet

 

16-os számú határozat

a Csíkszereda Kiadóhivatal 2020. évi programjának és költségvetésének jóváhagyására

 

17-es számú határozat

a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes 2020. évi programjának és költségvetésének jóváhagyására

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

 

18-as számú határozat

a VSK Csíkszereda 2020-as évi programjának és költségvetésének jóváhagyására

 

19-es számú határozat

a Sport Club Csíkszereda 2020-ban támogatandó programjairól

 

20-as számú határozat

a Csíkszeredai Iskolás Sportklub 2020. évi tevékenységének a helyi költségvetésből való támogatására

 

21-es számú határozat

a 2019/366-os számú határozat 1. számú mellékletének bővítéséről és módosításáról

 

22-es számú határozat

a 2019/368-as számú határozat 1. számú mellékletének bővítéséről és módosításáról

 

23-as számú határozat

a 2019/367-es számú határozat 1. számú mellékletének bővítéséről és módosításáról

 

24-es számú határozat

a 2020. februári kulturális és szabadidős programok elfogadásáról

 

25-ös számú határozat

a személyi igazolványok kibocsátására vonatkozó online időpontfoglalás szabályzójának módosítására és kiegészítésére

 

26-os számú határozat

az öregotthonokba beutalt személyek ellátási költségeinek támogatásának mértékéről

 

27-es számú határozat

a gyermekvédelmi tevékenység helyi alapokból történő támogatásának mértékéről

 

28-as számú határozat

a 2019/361-es számú határozat módosítása a Csíkszereda közigazgatási területén működő, fogyatékkal élő személyekkel foglalkozó szervezetek, alapítványok 2020-ban tervezett programjainak támogatására vonatkozóan

 

29-es számú határozat

a 2019/362-es számú határozat módosítása a Csíkszereda közigazgatási területén működő, idős személyekkel foglalkozó szervezetek, alapítványok 2020-ban tervezett programjainak támogatására vonatkozóan

 

30-as számú határozat

a Csíkszereda területén levő tanügyi intézményekben található kiadható többletfelületek versenytárgyaláson való bérbeadásának jóváhagyására

 

31-es számú határozat

a polgármesteri szakapparátus státusjegyzékének és organigrammájának módosítására, és a 2019/384-es határozat modosítására

 

32-es számú határozat

a Csíkszeredai Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetését, illetve a 2021–2023-as periódusra vonatkozó becsléseket elfogadó 2020/12-es számú határozat módosítására

 

33-as számú határozat

a Széndioxid-kibocsátás csökkentése Csíkszeredában a fenntartható mobilitási terven alapuló beruházások megvalósításával megnevezésű pályázatnak és költségeinek elfogadására

 

34-es számú határozat

a Kossuth utca, Hargita utca, Temesvár sugárút és Nagyrét utca rehabilitációja megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó 2018/351-es számú határozat módosítására

 

35-ös számú határozat

a Buszpályaudvar felújítása megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2016/68-as számú határozat módosítására

 

36-os számú határozat

egy, az ipari övezetben található ingatlan megvásárlását előirányzó tanulmány jóváhagyására

 

37-es számú határozat

az állami lakásalapból vásárolt lakásokhoz tartozó területek használatba adásáról

 

38-as számú határozat

a Lejtő utca felújítása megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó 2018/192-es számú határozat módosítására

 

39-es számú határozat

az Aranyalma Óvoda felújítása megnevezésű pályázat jóváhagyására előterjesztett, utólag módosított és kiegészített 2017/338-as számú határozat módosítására

 

40-es számú határozat

a Nagy Imre Általános Iskola felújítása megnevezésű pályázat jóváhagyására vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2018/109-es számú határozat módosítására

 

41-es számú határozat

az Aranyalma Óvoda felújítása megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2017/98-as számú határozat módosítására

 

42-es számú határozat

a Nagy Imre Általános Iskola felújítása megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2017/217-es számú határozat módosítására

 

43-as számú határozat

az Octavian Goga Főgimnázium bentlakásának felújítása megnevezésű beruházás jóváhagyására előterjesztett, utólag módosított és kiegészített 2017/273-as számú határozat módosítására

 

44-es számú határozat

a 2020–2021-es tanévben a bölcsődébe beíratott gyerekek havi eltartási költségének az elfogadásáról

 

45-ös számú határozat

a bölcsődés gyermekek napi étkeztetési támogatása értékének növeléséről

 

46-os számú határozat

a Csíkszereda közigazgatási területén működő, fogyatékkal élő személyekkel foglalkozó szervezetek, alapítványok tevékenységeinek 2020-ban tervezett  programjainak finanszírozására vonatkozó 2019/361-es számú, valamint és a Csíkszereda közigazgatási területén működő, idős személyekkel  foglalkozó szervezetek, alapítványok tevékenységeinek 2020-ban tervezett programjainak finanszírozására vonatkozó  2019/362-es számú határozat módosítására

 

47-es számú határozat

a 2020. évi tagsági díj befizetéséről a Romániai Megyei Jogú Városok Egyesülete részére

 

48-as számú határozat

a 2020. évi tagsági díj befizetéséről a Romániai Energia Városok Egyesülete részére

 

49-es számú határozat

a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes szakapparátusa státusjegyzékének a módosítására

 

50-es számú határozat

az Eco-Csík Kft. 2020-as költségvetésének és az ezt megalapozó  mellékleteknek a jóváhagyására

 

51-es számú határozat

a Goscom Rt. 2020-as évi költségvetésének jóváhagyására

 

52-es számú határozat

a Csíkszereda Megyei Jogú Város közvagyonába tartozó, a Szék út 123. szám alatti ingatlan részleges rendeltetés-módosításának a jóváhagyására

 

53-as számú határozat

a Csíki Fürdők Kft. 2020-as költségvetésének és az ezt megalapozó  mellékleteknek a jóváhagyására

 

54-es számú határozat

a Csíki Trans Kft. 2020-as költségvetésének és az ezt megalapozó  mellékleteknek a jóváhagyására

 

55–76. számú határozatok

Tömbház-hőszigeteléssel kapcsolatos beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációinak a módosításáról:

55-ös számú határozat

Fenyő utca 11 A/B/C/D

56-os számú határozat

Szív utca 12–14

57-es számú határozat

Nárcisz sétány 1 A/B

58-as számú határozat

Nárcisz sétány 6 A/B

59-es számú határozat

Octavian Goga sétány 10 A/B

60-as számú határozat

Octavian Goga sétány 6 A/B

61-es számú határozat

Decemberi forradalom utca 5 A/B

62-es számú határozat

Mérleg utca 12–14

63-as számú határozat

Lendület sétány 5 A/B

64-es számú határozat

Jégpálya utca 12 A/B

65-ös számú határozat

Jégpálya utca 14 A/B

66-os számú határozat

Pacsirta sétány 5

67-es számú határozat

Pacsirta sétány 7

68-as számú határozat

Testvériség sugárút 15 A/B

69-es számú határozat

Testvériség sugárút 11 A/B

70-es számú határozat

Müller László utca 4 A/B/C

71-es számú határozat

Decemberi forradalom utca 32 A/B

72-es számú határozat

Decemberi forradalom utca 34. A, A/B

73-as számú határozat

Decemberi forradalom utca 26 A/B

74-es számú határozat

Tudor Vladimirescu utca 17

75-ös számú határozat

Octavian Goga sétány 2 A/B

76-os számú határozat

Octavian Goga sétány 4 A/B


77-es számú határozat

a Széndioxid-kibocsátás csökkentése Csíkszeredában a Fenntartható mobilitási tervre alapozva megnevezésű pályázat jóváhagyására, valamint a pályázat költségeinek elfogadására vonatkozó határozat módosítására

 

78-as számú határozat

a Csíkszereda forgalmi tanulmányának jóváhagyásáról szóló, utólag módosított és kiegészített 2018/151-es határozat módosítására

 

79-es számú határozat

Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormányzata gyűléselnökének és helyettesének a megválasztására a 2020. április, május és június hónapra

 

80-as számú határozat

Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormányzata üléseinek levezetésére vonatkozó eljárás elfogadására az illetékes hatóságok által rendkívülinek minősített időszakokban

Melléklet

 

81-es számú határozat

a Csíkszereda Megyei Jogú Város 2020-as költségvetéséről és a 2021–2023-ra vonatkozó becslésekről szóló, utólag módosított és kiegészített 2020/12-es számú határozat módosításáról

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

 

82-es számú határozat

a Zsögödfürdőn található, Csíkszereda Megyei Jogú Város közvagyonában szereplő színpad rendeltetésének jóváhagyására

 

83-as számú határozat

a Román Állam által elvett beltelkek tulajdonjogának visszaállítása az aktualizált 1991/18-as számú (föld)törvény 36-os szakasza 3-as bekezdésének értelmében Oltyán Eva és Oltyán György részére

 

84-es számú határozat

a város központjában található és a város közvagyonában levő ingatlan versenytárgyaláson való haszonbérbe adásáról

 

85-ös számú határozat

a Csíkszereda Megyei Jogú város közvagyonát képező javak jegyzékét elfogadó 2008/6-os számú határozat módosításának jóváhagyására

Melléklet

 

86-os számú határozat

a Csíkszereda Megyei Jogú Város közvagyonában levő egyes ingatlanok ügykezelésének jóváhagyására a Csíki Székely Múzeum javára

 

87-es számú határozat

az Octavian Goga lakótelep parkolóinak, bekötőútjainak és sétányainak rendezése megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó 2019/23-as számú határozat módosítására

 

88-as számú határozat

a Kalász negyedben megvalósítandó emeletes parkolóház kezdeményezésének módosításáról, valamint a Parkolóhelyek, bekötőút és sétányok Kalász negyedi kialakítása megnevezésű beruházás megvalósíthatósági tanulmánya bővítéséről és naprakésszé tételéről

 

89-es számú határozat

a Nagy István Művészeti Középiskola sportterme megnevezésű beruházás megvalósíthatósági tanulmányát jóváhagyó, utólag módosított és kiegészített 2005/128-as számú határozat 1. cikkelye 1. bekezdésének, illetve 2. cikkelyének módosítására és kiegészítésére

 

90-es számú határozat

a Joannes Kájoni Szakközépiskola felujítása megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2017/272-es, határozat módosítására

 

91-es számú határozat

a Cimbora Óvoda felujítása megnevezésű beruházás jóváhagyására előterjesztett, utólag módosított és kiegészített 2017/128-as számú határozat 1. cikkelye 1. bekezdésének módosítására

 

92-es számú határozat

a Nagy Imre Általános Iskola udvarrendezése megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó 2017/363-as határozat módosítására

 

93-as számú határozat

a Kós Károly Szakközépiskola felujítása megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2017/271-es számú határozat módosítására

 

94-es számú határozat

Csíkszereda Megyei Jogú Város Kockázati elemzési és lefedettségi tervének frissítésére

 

95-ös számú határozat

a 2019-es éves pénzügyi jelentések jóváhagyásáról

 

96-os számú határozat

terület- és épületadó mentesítésének jóváhagyásáról a 2020-as évre

 

97-es számú határozat

épületadó mentesítésének jóváhagyása azon épületek esetében, amelyeknél a tulajdonosok a 2011/153-as törvénynek megfelelő beruházásokat eszközöltek

 

98-as számú határozat

azon helyi adók és illetékek értéknövelését illetően, amelyek lej alapú összegből állnak, vagy lej alapú összeg alapján vannak megállapítva, valamint azon pénzbírságok határértékének megállapítását illetően, amelyek a helyi költségvetés számára jövedelemként meghatározhatóak a 2021-es évre

 

99-es számú határozat

a 2020. évi tagsági díj befizetéséről a Hargita Megyei Mozgássérültek Egyesületének

 

100-as számú határozat

a Csíkszereda Polgármesteri Hivatala által 2020. augusztus 31-ig szervezett és támogatott kulturális- és sportprogramok felfüggesztésére

 

101-es számú határozat

a Sport Club Csíkszereda 2020-as évben támogatott programjainak jóváhagyására vonatkozó 2020/19-es számú határozat módosítására

 

102-es számú határozat

a Csíkszeredai Megyei Jogú Város 2020-as évi költségvetését, illetve a 2021–2023-as periódusra vonatkozó becsléseket szabályozó, utólag módosított 2020/12-es számú határozat módosítására

 

103-as számú határozat

a polgármesteri szakapparátus státusjegyzékének és organigrammájának módosítására

 

104-es számú határozat

a Szék út 123. szám alatti, Csíkszereda Megyei Jogú Város közvagyonában levő ingatlan rendeltetésének a módosítására vonatkozó 2020/52-es számú határozat módosítására

 

105-ös számú határozat

A Liviu Rebreanu Általános Iskola felújítása megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2017/151-es számú határozat módosítására

 

106-os számú határozat

Csíkszereda Megyei Jogú Város közvagyonában nyilvántartott, az Akarat utcában található 12 négyzetméteres terület ingyenes ügykezelésének jóváhagyására a Hargita Megyei Környezetvédelemi Ügynökség javára

 

107-es számú határozat

a Hargita Megyei Mozgássérültek Egyesületével kötött 2002/7577-es számú szerződés meghosszabbítására

 

108-as számú határozat

bizonyos javak ingyenes átadásáról a Csíkszentsimoni Helyi Önkormányzat és a Csíkszentkirályi Helyi Önkormányzat, valamint a József Attila Általános Iskola részére

 

109-es számú határozat

a Csíkszereda Megyei Jogú város közvagyonát képező javak jegyzékét elfogadó 2008/6-os számú határozat módosításának jóváhagyására

Melléklet

 

110-es számú határozat

a villanyvezetékek bővítése és felújítása céljából szükséges területek biztosítása az Electrica SDEE Rt. javára

 

111-es számú határozat

a Csíkszereda Megyei Jogú Város magánvagyonában nyilvántartott egyes javak ingyenes ügykezelésének jóváhagyására, a Hargita Megyei Mentőszolgálat javára

 

112-es számú határozat

a Csíkszereda Megyei Jogú Város magánvagyonában nyilvántartott hószán és tartozékai ingyenes ügykezelésének jóváhagyására a Csíkszeredai Sportiskola javára

 

113-as számú határozat

a Csíkszereda város közvagyonához tartozó, leírásra javasolt alapeszközök Csíkszereda magánvagyonába való áthelyezésének, valamint azok leírásának jóváhagyására

 

114-es számú határozat

az I-es és II-es fokozatú fogyatékossággal élő személyek, valamint háborús veteránok és hadi özvegyek ingyenes közszállításának biztosításáról, valamint a bérletek értékének jóváhagyására

 

115-ös számú határozat

a Gyulafehérvári Caritas Alapítvánnyal kötött szociális szolgáltatási szerződés jóváhagyására

 

116-os számú határozat

a fogyatékkal élő személyek parkolási igazolványának a kiállítási módjáról szóló szabályzó elfogadására

 

117-es számú határozat

a Szociális otthon és éjszakai menedékhely felújítása és rendezése megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjának elfogadására

 

118-as számú határozat

a Szék II utca felújítása megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjának elfogadására

 

119-es számú határozat

a Kossuth Lajos utca 37. szám alatti tömbház hőszigetelése megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2012/144-es számú határozat módosítására

 

120-as számú határozat

a Brassói út 9/ABE szám alatti tömbház hőszigetelése megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2012/133-as számú határozat módosítására

 

121-es számú határozat

a Nicolae Bălcescu utca 7. szám alatti tömbház hőszigetelése megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2012/154-es számú határozat módosítására

 

122-es számú határozat

a Festő Nagy István sétány 6/B szám alatti tömbház hőszigetelése megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2013/142-es számú határozat módosítására

 

123-as számú határozat

a Mihail Sadoveanu utca 34. szám alatti tömbház hőszigetelése megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2012/151-es számú határozat módosítására

 

124-es számú határozat

a Kőrösi Csoma Sándor utca 3/AB szám alatti tömbház hőszigetelése megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2012/143-as számú határozat módosítására

 

125-ös számú határozat

a Mihail Sadoveanu utca 33/D szám alatti tömbház hőszigetelése megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2012/150-es számú határozat módosítására

 

126-os számú határozat

a Tető utca 20/A szám alatti tömbház hőszigetelése megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2012/138-as számú határozat módosítására

 

127-es számú határozat

a Temesvári sugárút 53/A szám alatti tömbház hőszigetelése megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2012/157-es számú határozat módosítására

 

128-as számú határozat

a Tető utca 9/B szám alatti tömbház hőszigetelése megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2012/139-es számú határozat módosítására

 

129-es számú határozat

a Csíkszereda Megyei Jogú Városnak a Hargita Fejlesztési Társuláshoz való csatlakozására vonatkozó 2009/167-es számú határozat módosítására és kiegészítésére

 

130-as számú határozat

a Szent Anna Speciális Szakiskola és a Liviu Rebreanu Általános Iskola között létrejött együttműködési szerződés jóváhagyására

 

131-es számú határozat

a 2020. évi tagsági díj befizetéséről azaz Alcsík Kistérség Fejlesztési Társulás részére

 

132-es számú határozat

a Pálos-rendi remetelak építése rendezési tervének elfogadására

 

133-as számú határozat

egyes bérleti szerződések meghosszabbításának jóváhagyására

Melléklet

 

134-es számú határozat

a Petőfi Sándor utca 59. szám alatti, a város magánvagyonában levő felület versenytárgyaláson való bérbe adásáról

 

135-ös számú határozat

a Csíkszereda Megyei Jogú Város területén található bérlésre alkalmas beltelkek minimális évi bérének jóváhagyására

 

136-os számú határozat

a Kissomlyó utca 9. szám alatti, a város magánvagyonában levő ingatlan versenytárgyaláson való bérbe adásáról

 

137-es számú határozat

a Bolyai János utca 8. szám alatti, az állam vagyonában levő ingatlan versenytárgyaláson való bérbe adásáról

 

138-as számú határozat

a Hargita utca 59. szám alatti, az állam vagyonában levő ingatlan versenytárgyaláson való bérbe adásáról

 

139-es számú határozat

az állami lakásalapból vásárolt lakásokhoz tartozó területek használatba adásáról

 

140-es számú határozat

a Csíkszereda Megyei Jogú Város képviselőjének felhatalmazásáról az Alcsík Kistérség Fejlesztési Társulás közgyűlésén való szavazásról a köztisztasági szolgáltatások díjszabásának módosítását illetően

 

141-es számú határozat

a  csíkszeredai élelmiszerpiac elköltöztetéséről

 

142-es számú határozat

a Csíkszeredai Megyei Jogú Város 2020-as évi költségvetését, illetve a 2021–2023-es időszakra vonatkozó becsléseket szabályozó, utólag módosított 2020/12-es számú határozat módosításáról

 

143-as számú határozat

a Kossuth Lajos utca 20–26. szám alatti tömbház hőszigetelése megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2017/333-as számú határozat módosítására

 

144-es számú határozat

a 2018/429-es számú megállapodás-szerződés rendelkezései teljesítésének elemzését és ellenőrzését végző bizottság kinevezéséről

 

145-ös számú határozat

az Önkormányzat gyűléselnökének, valamint a helyettesének a megválasztására a 2020. július, augusztus, szeptember hónapokra

 

146-os számú határozat

a Csíkszereda Megyei Jogú Város közvagyonát képező javak jegyzékét elfogadó 2008/6-os számú határozat módosításának jóváhagyására

Melléklete

 

147-es számú határozat

a Szék út 139. szám alatti ingatlanra kötött 2009/37-es bérleti szerződés meghosszabbításának jóváhagyására

 

148-as számú határozat

a villanyvezetékek bővítése és felújítása céljából szükséges területek biztosítására a Villanyvállalat (SDEE Transilvania Sud SA) javára

 

149-es számú határozat

az Eco-Csík Kft.-vel kötött 2018/758-as számú szerződés meghosszabítására

 

150-es számú határozat

a Román Állam által elvett beltelkek tulajdonjogának visszaállítása a 1991/18-as számú, aktualizált és elfogadott földtörvény 36-os szakasza 3-as bekezdésének értelmében, Márton Dezső részére

 

151-es számú határozat

a József Attila Általános Iskola felujítása megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2017/219-es számú határozat módosítására

 

152-es számú határozat

a 2020. évi tagsági díj első részletének befizetéséről a Hargita Víz Fejlesztési Egyesület részére

 

153-as számú határozat

a 2020/100-as számú, a Csíkszereda Polgármesteri Hivatala által 2020. augusztus 31-ig szervezett és támogatott kulturális és sportprogramok felfüggesztésére vonatkozó határozat módosításáról

 

154-es számú határozat

a polgármesteri szakapparátus státusjegyzékének és organigrammájának módosítására

Melléklet

 

155-ös számú határozat

az állami lakásalapból vásárolt lakásokhoz tartozó területek használatba adásáról

 

156-os számú határozat

az utólag módosított és kiegészített 1999/93-as számú, a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes Szervezési és működési szabályzatának elfogadásáról szóló határozat mellékletének módosításáról

 

157-es számú határozat

a Kossuth Lajos utca 46/A, B, C szám alatti tömbház hőszigetelése megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2014/153-as számú határozat módosítására


158-as számú határozat

a Testvériség sugárút 13/A, B szám alatti tömbház hőszigetelése megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyására előterjesztett, 156/2014-es utólag módosított és kiegészített határozat módosítására

 

159-es számú határozat

a „Testvériség sugárút 11/A, B szám alatti tömbház hőszigetelése” megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2019/152-es számú határozat 2. cikkelyének módosítására

 

160-as számú határozat

a Decemberi forradalom utca 32/A, B szám alatti tömbház hőszigetelése megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2019/157-es számú határozat 2. cikkelyének módosítására

 

161-es számú határozat

a Kossuth Lajos utca 42. szám alatti tömbház hőszigetelése” megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyására előterjesztett, 2019/155-ös számú határozat 2. cikkelyének módosítására

 

162-es számú határozat

a Decemberi forradalom utca 34/A, AB szám alatti tömbház hőszigetelése megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2019/158-as számú határozat 2. cikkelyének módosítására

 

163-as számú határozat

a Müller László utca 4/A, B, C szám alatti tömbház hőszigetelése megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2019/161-es számú határozat 2. cikkelyének módosítására

 

164-es számú határozat

a Decemberi forradalom utca 26/A, B szám alatti tömbház hőszigetelése megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2019/160-as számú határozat 2. cikkelyének módosítására

 

165-ös számú határozat

a Pacsirta sétány 5. szám alatti tömbház hőszigetelése megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2019/154-es számú határozat 2. cikkelyének módosítására

 

166-os számú határozat

a Pacsirta sétány 7. szám alatti tömbház hőszigetelése megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2019/153-as számú határozat 2. cikkelyének módosítására

 

167-es számú határozat

a Testvériség sugárút 15/A, B szám alatti tömbház hőszigetelése megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2019/159-es számú határozat 2. cikkelyének módosítására

 

168-as számú határozat

a Tudor Vladimirescu utca 17. szám alatti tömbház hőszigetelése megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2019/156-os számú határozat 2. cikkelyének módosítására

 

169-es számú határozat

a Csíkszeredai Megyei Jogú Város 2020-as évi költségvetését, illetve a 2021–2023-as időszakra vonatkozó becsléseket szabályozó, utólag módosított 2020/12-es számú határozat módosítására

 

170-es számú határozat

a Hargita Megyei Sport és Ifjúsági Igazgatóság 2020. évi tevékenységének a helyi költségvetésből való támogatására, a XIV. Székelyföld Kerékpáros Körversenye megszervezése érdekében

 

171-es számú határozat

a Csíkszereda Megyei Jogú Város közvagyonában található, kórház mögötti terület  megyei közérdekűvé való nyilvánításának elfogadásáról, és ennek átadása Hargita Megye Tanácsa közvagyonába

Melléklet

 

172-es számú határozat

a 2013/269-es számú és a 2013/202-es számú határozatok 1. mellékletének bővítésére, amelyek a víz- és csatornahálózat karbantartási, helyettesítési és fejlesztési alap felhasználására vonatkozik

Melléklet

 

173-as számú határozat

A polgármesteri szakapparátus kötelékében dolgozó köztisztviselők és munkaszerződéses alkalmazottak, valamint az önkormányzatnak alárendelt közszolgáltatók alkalmazottainak alapfizetését megállapító 2019/384-es számú határozat módosítására, 2020. július 1-jétől kezdődően

 

174-es számú határozat

a Csíkszereda Megyei Jogú Város 2020-as évi költségvetését, illetve a 2021–2023-as időszakra vonatkozó becsléseket szabályozó, utólag módosított 2020/12-es számú határozat módosítása

 

175-ös számú határozat

az 2020/134-es számú határozat 6. szakasza módosításának jóváhagyása

 

176-os számú határozat

a Székely Károly Szakközépiskola bentlakásának felújítása megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2017/234-es számú határozat módosítása

 

177-es számú határozat

az Octavian Goga utca 4. szám alatti tömbház hőszigetelése megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó 2014/158-es számú határozat módosítása

 

178-as számú határozat

az Octavian Goga utca 2. szám alatti tömbház hőszigetelése megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó 2014/157-es számú határozat módosítása

 

179-es számú határozat

bizonyos javak ingyenes átadása Szentegyháza Polgármesteri Hivatalának részére

 

180-as számú határozat

az állami lakásalapból vásárolt lakásokhoz tartozó területek használatba adása

 

181-es számú határozat

a Csíkszereda Megyei Jogú Város közvagyonát képező javak jegyzékét elfogadó 2008/6-os számú határozat módosításának jóváhagyása

 

182-es számú határozat

egyes Csíkszeredában található területek összevonásának jóváhagyása telekkönyvezés céljából

 

183-as számú határozat

a csíkszeredai hőenergia-ellátási közszolgáltatás ügykezelését a Goscom Rt-re átruházó szerződést jóváhagyó, utólag módosított és kiegészített 2013/159-es számú határozat módosítása

 

184-es számú határozat

a Hargita Megye Tanácsának közvagyonában szereplő Lendület utca 1. szám alatt található ingatlan városi közérdekűvé tétele szándéka kinyilvánításának elfogadása, és az ingatlan átadása Csíkszereda közvagyonába

 

185-ös számú határozat

a villanyvezetékek bővítése és felújítása céljából szükséges területek biztosítása a Transilvania Sud Rt. javára 

 

186-os számú határozat

a kisajátítási végzés kiadása azon ingatlanra, amely a Szék II utca felújítása megnevezésű közhasznú beruházás megvalósításához szükséges

 

187-es számú határozat

a 2016/339-es számú határozat módosítása (beltelkek tulajdonjogának visszaállítása az 1991/18-as számú, aktualizált és elfogadott földtörvény 36-os szakasza 3-as bekezdésének értelmében Bejan Joan és Bejan Ecaterina részére)

 

188-as számú határozat

tulajdonjog megjelölésének javaslata egy 557,41 négyzetméteres beltelek esetében Szakács Vilmos-László, Szakács Róbert-Csaba javára

 

189-es számú határozat

a Csíkszereda Megyei Jogú Város 2020-as évi költségvetését, illetve a 2021–2023-as időszakra vonatkozó becsléseket szabályozó, utólag módosított 2020/12-es számú határozat módosítása

 

190-es számú határozat

bizonyos javak ingyenes átadásáról Balánbánya Polgármesteri Hivatalának részére

 

191-es számú határozat

a Mihail Sadoveanu utca 33 D szám alatti tömbház hőszigetelése megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2012/150-es számú határozat módosítása

 

192-es számú határozat

a Temesvári sugárút 53 A szám alatti tömbház hőszigetelése megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2012/157-es számú határozat módosítása

 

193-as számú határozat

a Festő Nagy István sétány 6 B szám alatti tömbház hőszigetelése megnevezésű beruházásbeavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2013/142-es számú határozat módosítása

 

194-es számú határozat

a Mihail Sadoveanu utca 34. szám alatti tömbház hőszigetelése megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2012/151-es számú határozat módosítása 

 

195-ös számú határozat

a Tető utca 20 A szám alatti tömbház hőszigetelése megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2012/138-as számú határozat módosítása

 

196-os számú határozat

a Kőrösi Csoma Sándor utca 3 AB szám alatti tömbház hőszigetelése megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2012/143-es számú határozat módosítása

 

197-es számú határozat

a Tető utca 9 B szám alatti tömbház hőszigetelése megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2012/139-es számú határozat módosítása

 

198-as számú határozat

a Nicolae Bălcescu utca 7. szám alatti tömbház hőszigetelése megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2012/154-es számú határozat módosítása

 

199-es számú határozat

a Brassói út 9 ABE szám alatti tömbház hőszigetelése megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2012/133-as számú határozat módosítása

 

200-as számú határozat

a Kossuth Lajos utca 37. szám alatti tömbház hőszigetelése megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2012/144-es számú határozat módosítása

 

201-es számú határozat

a 269/2013 és 202/2013 határozatok 1. mellékletének bővítése, amelyek a víz- és csatornahálozat  karbantartási, helyettesítési és fejlesztési alap felhasználására vonatkoznak

 

202-es számú határozat

a 2020-ra kirótt éves épületadók és havi épületilletékek befizetésére vonatkozó könnyítések, valamint a könnyítések odaítélésének eljárása

 

203-as számú határozat

a súlyosan sérült betegek személyi gondozóinak 2020. I. félévi tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása

 

204-es számú határozat

A Tombstone Kft.  temetkezési szolgáltató működési engedélyének kibocsátása

 

205-ös számú határozat

Csíkszereda Megyei Jogú Városnak a Hargitafürdőért Fejlesztési Egyesülethez való csatlakozására vonatkozó 2011/101-es számú határozat módosítása és kiegészítése 

 

206-os számú határozat

a 2020. évi tagsági díj befizetése a Felcsík Sport Klub számára

 

207-es számú határozat

a 2020. évi tagsági díj befizetése az Alcsík Kistérségi Közösségi Fejlesztési Egyesület részére

 

208-as számú határozat

a 2020. évi tagsági díj befizetése  a Hargitafürdőért Fejlesztési Egyesület részére

 

209-es számú határozat

a Kori-úszás program jóváhagyására vonatkozó 2013/187-es számú határozat módosítása és kiegészítése

 

210-es számú határozat

a 2020. augusztusi kulturális és szabadidős programok elfogadása

 

211-es számú határozat

a VSK Csíkszereda – CSM Miercurea Ciuc státusjegyzékének és organigrammájának módosítása 2020. augusztus 1-jétől

 

212-es számú határozat

a Csíkszereda közvilágítási rendszere energiahatékonyságának növelése megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjának elfogadása

 

213-as számú határozat

Csíkszereda közvilágítási rendszere energiahatékonyságának növelése

 

214-es számú határozat

a polgármesteri szakapparátus státusjegyzékének és organigrammájának módosítása

 

215-ös számú határozat

a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes státusjegyzékének és organigrammájának módosítása

 

216-os számú határozat

a Csíki Székely Múzeum szakapparátusa státusjegyzékének módosítása

 

217-es számú határozat

a Gyulafehérvári Caritas-szal kötött, 2012/495-ös számú szerződés módosítása

 

218-as számú határozat

a Csíkszereda Megyei Jogú Város közvagyonában levő Petőfi Sándor utca 39. szám alatti ingatlan  ügykezelésének jóváhagyása a Xantus János Általános Iskola javára

 

219-es számú határozat

a polgármesteri szakapparátus státusjegyzékének és organigrammájának módosítása

 

220-as számú határozat

a Jegenyék utca 22. szám alá tervezett háromlakrészes panzió építése rendezési tervének elfogadása céljából

 

221-es számú határozat

a katasztrófák okozta károkat értékelő bizottság 2020/1-es számú határozatának jováhagyása

 

222-es számú határozat

a Román Állam által elvett beltelkek tulajdonjogának visszaállítása a 1991/18-as, időszerűsített és elfogadott földtörvény 36-os szakasza (3)-as bekezdésének értelmében, Kelemen Elisabeta-Iuliana, Kelemen Attila, Kelemen Szilveszter javára

 

223-as számú határozat

a Stadion utca 1–3. szám alatti egyik telek megosztásának jóváhagyása telekkönyvezés céljából

 

224-es számú határozat

a Csíkszereda Megyei Jogú Város közvagyonát képező javak jegyzékét elfogadó 2008/6-os számú határozat módosításának jóváhagyása

 

225-ös számú határozat

a Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormányzata közvagyonában található Piricske nevű helyi érdekeltségű út átminősítése községi úttá

 

226-os számú határozat

a Csíkszereda Megyei Jogú Város közvagyonában levő Zsögödi Nagy Imre utca 171. szám alatti ingatlan egyik helyisége használatának jóváhagyása a VSK Csikszereda javára

 

227-es számú határozat

a villanyvezetékek bővítése és felújítása céljából szükséges területek biztosítása az SDEE Transilvania Sud Rt javára

 

228-as számú határozat

az RC Miercurea-Ciuc Development Kft. által felajánlott adomány elfogadása

 

229-es számú határozat

a vasúti felüljáró és a hozzátartozó csomópontok újraépítése megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációját elfogadó, utólag kiegészített 2018/274-es számú határozat kiegészítése

 

230-as számú határozat

a Pacsirta sétány 2., a Lendület sétány 14., a Testvériség sugárút 22A és a Kossuth Lajos utca 20–26. szám alatti tömbház hőszigeteléséről szóló, utólag módosított és kiegészített pályázat jóváhagyása

 

231-es számú határozat

az Aranyalma Óvoda felújítása megnevezésű pályázat jóváhagyására előterjesztett, utólag módosított és kiegészített 2017/338-as számú határozat módosítása

 

232-es számú határozat

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala Közösségi egészségügyi részlege szervezési és működési szabályzójának, valamint a 2020-as tevékenységi tervének jóváhagyása

 

233-as számú határozat

a Gyulafehérvári Caritas Alapítvánnyal kötött szociális szolgáltatási szerződés jóváhagyása

 

234-es számú határozat

a 2020. szeptemberi kulturális és szabadidős programok elfogadása

 

235-ös számú határozat

a Csíkszereda Megyei Jogú Várost képviselő személyek nevesítésének jóváhagyása a Hargita Víz Közösségi Fejlesztési Egyesület igazgatói tanácsába, a szennyvízszolgáltatási átalány mértékének elfogadása céljából

 

236-os számú határozat

a Csíkszeredai Megyei Jogú Város 2020-as költségvetését, illetve a 2021–2023-as időszakra vonatkozó becsléseket szabályozó, utólag módosított 2020/12-es számú határozat módosítása

 

237-es számú határozat

a földgázvezetékek bővítése és felújítása céljából szükséges területek biztosítása a Delgaz Grid Rt. javára

 

238-as számú határozat

a csíkszeredai oktatási intézmények biztonságos működését szabályozó intézkedések elfogadására a 2020–2021-es tanévre

 

239-es számú határozat

a Csíkszeredai Megyei Jogú Város 2020-as évi költségvetését, illetve a 2021–2023-as időszakra vonatkozó becsléseket szabályozó, utólag módosított 2020/12-es számú határozat módosításáról

 

240-es számú határozat

a Decemberi forradalom utcában található, a város magánvagyonában levő terület közérdekűvé nyilvánításának elfogadásáról és ennek átminősítése Csíkszereda Megyei Jogú Város közvagyonába

 

241-es számú határozat

a Csíkszereda Megyei Jogú Város közvagyonát képező javak jegyzékét elfogadó 2008/6-os számú határozat módosításának jóváhagyására

 

242-es számú határozat

a Központi zöldségpiac fűtésrendszerének korszerűsítése és felújítása megnevezésű beruházás megvalósíthatósági tanulmányának a jóváhagyására előterjesztett 2019/369-es számú határozat módosítására

 

243-as számú határozat

bizonyos javak ingyenes átadásáról Csíkcsicsó Polgármesteri Hivatala részére

 

244-es számú határozat

bizonyos javak ingyenes átadásáról Csíkszentmihály Polgármesteri Hivatala részére

 

245-ös számú határozat

a 2019/316-os számú határozat 1. és 2. cikkelyének módosítására

 

246-os számú határozat

a 2020/106-os számú határozat 2. szakasza módosításának jóváhagyására

 

247-es számú határozat

az Octavian Goga Főgimnázium bentlakásának felújítása megnevezésű beruházás jóváhagyására előterjesztett, utólag módosított és kiegészített 2017/273-as számú határozat módosítására

 

248-as számú határozat

a Csíkszeredai Megyei Jogú Város 2020-as évi költségvetését, illetve a 2021–2023-as időszakra vonatkozó becsléseket szabályozó, utólag módosított 2020/12-es számú határozat módosításáról

 

249-es számú határozat

az állami lakásalapból vásárolt lakásokhoz tartozó területek használatba adásáról

 

250-es számú határozat

egyes közvagyonban levő területek biztosítása az Electrica Furnizare SDEE javára a villanyvezetékek bővítése céljából

 

251-es számú határozat

kisajátítási végzés kiadásáról azon ingatlanra, amely a Szék II. utca felújítása megnevezésű közhasznú beruházás megvalósíthatóságához szükséges

 

252-es számú határozat

Csíkszereda Megyei Jogú Város helyi adóinak, illetékeinek, valamint a különleges illetékeinek megállapításáról a 2021-es évre

 

253-as számú határozat

a 2013/269-es és a 2013/202-es számú határozatok 1. mellékletének bővítésére, amelyek a víz- és csatornahálozat-karbantartási, helyettesítési és fejlesztési alapjának felhasználására vonatkoznak

 

254-es számú határozat

a Gál Sándor téri parkolók, zöld övezet, játszótér felújítása megnevezésű beruházás megvalósíthatósági tanulmányának a jóváhagyására

 

255-ös számú határozat

a Parkolók, utca és sétányok a Kalász negyedben megnevezésű beruházás megvalósíthatósági tanulmányának jóváhagyására előterjesztett, utólag módosított és kiegészített 2015/154-es számú határozat módosítására

 

256-os számú határozat

a bölcsőde teraszának üvegezése és korlát szerelése megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjának elfogadására

 

257-es számú határozat

az elsőbbségi sorrend megállapítására a szociális és szükséglakások kiutalásához a Szociális Központban

 

258-as számú határozat

apartman típusú szállás létrehozása rendezési tervének elfogadása céljából

 

259-es számú határozat

rendezési terv lakóház építése céljából

 

260-as számú határozat

a 2020-as évi tagsági díj befizetéséről a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás részére

 

261-es számú határozat

a 2020-as évi tagsági díj befizetéséről a Futball Klub Csíkszereda Egyesület részére

 

262-es számú határozat

a 2020-as évi tagsági díj befizetéséről a FOREST Kistérségi Fejlesztési Társulás részére

 

263-as számú határozat

a 2020. októberi kulturális és szabadidős programok elfogadásáról

 

264-es számú határozat

a buszpályaudvar felújítása megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2016/68-os számú határozat módosítására

 

265-ös számú határozat

a Micimackó napközi felújítása megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2018/332-es számú határozat módosítására

 

266-os számú határozat

a Kós Károly Szakközépiskola felújítása megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2017/271-es számú határozat módosítására

 

267-es számú határozat

a Csíkszeredai Megyei Jogú Város 2020-as évi költségvetését, illetve a 2021–2023-as időszakra vonatkozó becsléseket szabályozó, utólag módosított 2020/12-es számú határozat módosításáról

 

268-as számú határozat

a Csíki Székely Múzeum szakapparátusa státusjegyzékének módosítására

 

269-es számú határozat

a 2020/219-es számú határozat kiegészítése a polgármesteri szakapparátus státusjegyzékének és szervezeti felépítésének módosítására

 

270-es számú határozat

az önkormányzat gyűléselnökének és helyettesének a megválasztására 2020. október hónapra

 

A további 2020-as határozatokat ide kattintva tekintheti meg.

Év: Sorszám:
Címszó:
HATÁROZAT

141. számú Határozat - 2020

a csíkszeredai élelmiszerpiac elköltöztetéséről

[tovább]

144. számú Határozat - 2020

a 2018/429-es számú megállapodás-szerződés rendelkezései teljesítésének elemzését és ellenőrzését végző bizottság kinevezéséről

[tovább]

143. számú Határozat - 2020

a Kossuth Lajos utca 20–26. szám alatti tömbház hőszigetelése megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2017/333-as számú határozat módosítására

[tovább]

142. számú Határozat - 2020

a Csíkszeredai Megyei Jogú Város 2020-as évi költségvetését, illetve a 2021–2023-es időszakra vonatkozó becsléseket szabályozó, utólag módosított 2020/12-es számú határozat módosításáról

[tovább]

140. számú Határozat - 2020

a Csíkszereda Megyei Jogú Város képviselőjének felhatalmazásáról az Alcsík Kistérség Fejlesztési Társulás közgyülésén való szavazásról a köztisztasági szolgáltatások díjszabásának módosítását illetően

[tovább]

139. számú Határozat - 2020

az állami lakásalapból vásárolt lakásokhoz tartozó területek használatba adásáról

[tovább]

138. számú Határozat - 2020

a Hargita utca 59. szám alatti, az állam vagyonában levő ingatlan versenytárgyaláson való bérbe adásáról

[tovább]

137. számú Határozat - 2020

a Bolyai János utca 8. szám alatti, az állam vagyonában levő ingatlan versenytárgyaláson való bérbe adásáról

[tovább]

136. számú Határozat - 2020

a Kissomlyó utca 9. szám alatti, a város magánvagyonában levő ingatlan versenytárgyaláson való bérbe adásáról

[tovább]

135. számú Határozat - 2020

a Csíkszereda Megyei Jogú Város területén található bérlésre alkalmas beltelkek minimális évi bérének jóváhagyására

[tovább]

134. számú Határozat - 2020

a Petőfi Sándor utca 59. szám alatti, a város magánvagyonában levő felület versenytárgyaláson való bérbe adásáról

[tovább]

133. számú Határozat - 2020

egyes bérleti szerződések meghosszabbításának jóváhagyására

[tovább]

132. számú Határozat - 2020

a Pálos-rendi remetelak építése rendezési tervének elfogadására

[tovább]

131. számú Határozat - 2020

a 2020. évi tagsági díj befizetéséről azaz Alcsík Kistérség Fejlesztési Társulás részére

[tovább]

130. számú Határozat - 2020

a Szent Anna Speciális Szakiskola és a Liviu Rebreanu Általános Iskola között létrejött együttműködési szerződés jóváhagyására

[tovább]

129. számú Határozat - 2020

a Csíkszereda Megyei Jogú Városnak a Hargita Fejlesztési Társuláshoz való csatlakozására vonatkozó 2009/167-es számú határozat módosítására és kiegészítésére

[tovább]

128. számú Határozat - 2020

a Tető utca 9/B szám alatti tömbház hőszigetelése megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2012/139-es számú határozat módosítására

[tovább]

127. számú Határozat - 2020

a Temesvári sugárút 53/A szám alatti tömbház hőszigetelése megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2012/157-es számú határozat módosítására

[tovább]

126. számú Határozat - 2020

a Tető utca 20/A szám alatti tömbház hőszigetelése megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2012/138-as számú határozat módosítására

[tovább]

125. számú Határozat - 2020

a Mihail Sadoveanu utca 33/D szám alatti tömbház hőszigetelése megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2012/150-es számú határozat módosítására

[tovább]

124. számú Határozat - 2020

a Kőrösi Csoma Sándor utca 3/AB szám alatti tömbház hőszigetelése megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2012/143-as számú határozat módosítá

[tovább]

123. számú Határozat - 2020

a Mihail Sadoveanu utca 34. szám alatti tömbház hőszigetelése megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2012/151-es számú határozat módosítására

[tovább]

122. számú Határozat - 2020

a Festő Nagy István sétány 6/B szám alatti tömbház hőszigetelése megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2013/142-es számú határozat módosítá

[tovább]

121. számú Határozat - 2020

a Nicolae Bălcescu utca 7. szám alatti tömbház hőszigetelése megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2012/154-es számú határozat módosítására

[tovább]

120. számú Határozat - 2020

a Brassói út 9/ABE szám alatti tömbház hőszigetelése megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2012/133-as számú határozat módosítására

[tovább]

<< < 1  2  3  ... 60  61  62 > >>

Rendezvényajánló

ÁPR A CSÍKI KAMARAZENEKAR HANGVERSENYE
30
ÁPR INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – koncert
23
ÁPR AZ ÁLLATOK FARSANGJA – családi hangverseny
06
ÁPR PÁRBESZÉD, SÖTÉTBEN – koncertszínház Csoóri Sándorról
02
ÁPR A VÁLTOZÁS EREJE – HOGYAN FEJLŐDJÜNK KISZÁMÍTHATATLAN KÖRNYEZETBEN? – Dr. Porkoláb Imre előadása
01

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA