HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK NÉPSZÁMLÁLÁS 2022
Év: Sorszám:
Címszó:
HATÁROZAT

56. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 56 / 2005 privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii comerciale în Hala Pieţii Agroalimentară din Miercurea-Ciuc

[tovább]

57. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 57 / 2005 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU „STRADA BRADULUI FN” din municipiul Miercurea - Ciuc, proiect nr.250/2005 ,elaborat de S.C.WELTIM S.R.L. cu scopul cons

[tovább]

58. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 58 / 2005 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ” SPAŢIU COMERCIAL TIP MALL ” din municipiul Miercurea-Ciuc, proiect nr. 738/2005, elaborat de S.C. KONTUR S.R.L.

[tovább]

59. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 59 / 2005 privind aprobarea includerii în patrimoniul privat al municipiului Miercurea-Ciuc a a terenului în suprafaţă de 4.000 mp, situat la harghita – Băi

[tovább]

60. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 60 / 2005 privind abrogarea art. 2 din Hotărârea nr.42/2005 privind includerea în patrimoniul privat al municipiului Miercurea – Ciuc a terenului situat pe strada Pictor Nagy Imre nr. 79 din municipiul Mier

[tovább]

45. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 45 / 2005 privind propunerea de modificare a Hotărârii Nr. 140/1999 privind însuşirea listei de inventar al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, atestat prin H.G. 1.351/2001, m

[tovább]

46. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 46 / 2005 privind aprobarea schimbării destinaţiei TRUPULUI 6 din municipiul Miercurea-Ciuc, din zona unităţilor agricole în zonă de locuit, precum şi PLANUL URBANISTIC DE DETALIU”C

[tovább]

47. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 47 / 2005 privind modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005

[tovább]

27. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 27 / 2005 privind scoaterea unei sume din Fondul de rezervă bugetară

[tovább]

28. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 28 / 2005 privind alocării sumei de 4.000.000.000 lei din Fondul de rezervă bugetară pentru asigurarea finanţării învăţământului

[tovább]

29. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 29 / 2005 privind alocarea sumei de 33.105.000 lei pentru „Cheltuieli de protocol „ din Bugetul de venituri şi cheltui

[tovább]

30. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 30 / 2005 privind modificarea gradului profesional a unor posturi vacante de funcţii publice de execuţie existente în statul de funcţii ale aparatului propriu al Consiliului local Municipal M-Ciuc

[tovább]

31. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 31 / 2005 privind reactualizarea preţului de precolectare, colectare şi transportul deşeurilor menajere practicate către S.C.Huron Export-Import S.R.L începând de 1 aprilie 2005

[tovább]

32. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 32 / 2005 privind ajustarea preţului de producere şi distribuţie a energiei termice de către S.C. GOSCOM S.A. Miercurea - Ciuc

[tovább]

33. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 33 / 2005 privind acceptarea donaţiei oferite Consilului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc de către Ferencz Vilmos , Kovács József, Kovács Árpád, Kovács Ştefan, Páll Mária, Csiszér Madár Violeta

[tovább]

34. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 34 /2005 privind trecerea unei suprafeţe de teren de 600 mp. situat în strada Harghita din domeniul privat al municipiului Miercurea - Ciuc în domeniul public al acestuia

[tovább]

35. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 35 / 2005 privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr. 2764/1998 încheiat cu S.C. GOSCOM S.A. prin completarea anexei acestuia

[tovább]

36. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 36 / 2005 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL” STRADA LELICENI F.N” din municipiul Miercurea-Ciuc, proiect nr. 249/2004, elaborat de S.C. WELTIM S.R.L. cu scopul schimb

[tovább]

37. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 37 / 2005 privind aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI MIERCUREA – CIUC

[tovább]

38. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 38 / 2005 pentru completarea Hotărârii nr. 15 / 2005 privind înfiinţarea Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoane

[tovább]

39. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A NR. 39 / 2005 privind modificarea Statutului Editurii CSÍKSZEREDA, respectiv aprobarea unor măsuri administrative

[tovább]

40. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 40 / 2005 privind prelungirea programului de ocupare temporară a forţei de muncă pentru lucrări şi servicii de natură a contribui la dezvoltarea locală, aprobat prin Hotărârea nr. 141 / 2004

[tovább]

41. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr.41 / 2005 privind propunerea pentru reconstituirea dreptului de proprietate a suprafeţei de teren intravilan pe

[tovább]

42. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 42 / 2005 privind includerea în patrimoniul privat al terenului situat pe strada Pictor Nagy Imre nr. 79 din municipiul Miercurea-Ciuc

[tovább]

43. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 43 / 2005 privind aprobarea asocierii cu Asociaţia Sportivă ”PITEK SNOWBOARD A-TEAM” Miercurea – Ciuc, în vederea realizării Skate – parcului, situat în municipi

[tovább]

<< < 1  2  3  ... 58  59  60  61  62  > >>

Rendezvényajánló

ÁPR A CSÍKI KAMARAZENEKAR HANGVERSENYE
30
ÁPR INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – koncert
23
ÁPR AZ ÁLLATOK FARSANGJA – családi hangverseny
06
ÁPR PÁRBESZÉD, SÖTÉTBEN – koncertszínház Csoóri Sándorról
02
ÁPR A VÁLTOZÁS EREJE – HOGYAN FEJLŐDJÜNK KISZÁMÍTHATATLAN KÖRNYEZETBEN? – Dr. Porkoláb Imre előadása
01

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA