HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK NÉPSZÁMLÁLÁS 2022
Év: Sorszám:
Címszó:
HATÁROZAT

44. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr . 44 / 2005 privind aprobare Regulamentului privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în cadrul pieţei agroalimentare ”Piaţa agroalimentară centrală

[tovább]

26. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 26 / 2005 privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005

[tovább]

17. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 17 / 2005 privind stabilirea indemnizaţiilor de şedinţă pentru consilierii Consiliului Local Municipal Miercurea – Ciuc

[tovább]

15. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 15 / 2005 privind înfiinţarea Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor în cadrul aparatului propriu al

[tovább]

16. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 16 //2005 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 187/ 2004 privitoare la aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului propriu al Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc

[tovább]

18. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 18 / 2005 pentru numirea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat care funcţionează pe raza admin

[tovább]

19. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 19 / 2005 privind propunerea atribuirii prin negociere cu o singură sursă a Contractelor de achiziţie publică de servicii la obiectivul de investiţii ” Liceul de Artă Miercurea-Ciuc ”

[tovább]

20. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 20 / 2005 privind propunerea pentru reconstituirea dreptului de proprietate a suprafeţei de teren intravilan persoanelor îndreptăţite conform

[tovább]

21. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 21 / 2005 privind modificarea Hotărârii nr. 10 / 2005 cu privire la înfiinţarea Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U) din cadrul Primăriei Municipale Miercurea-Ciuc

[tovább]

22. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 22 / 2005 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU” ZONA FERENCESEK” din municipiul Miercurea-Ciuc, proiect nr. 114/2004, elaborat de S.C. AEDNA S.R.L. cu

[tovább]

23. számú Határozat - 2005

H OT Ă R Â R E A Nr. 23 / 2005 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU” ZONA SPICULUI” din municipiul Miercurea-Ciuc, proiect nr. 541/2005, elaborat de S.C. ARHITECTURA S.R.L. cu scopul schimbării destinaţiei terenurilor

[tovább]

24. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 24 / 2005 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ” ZONA KÁDÁRFÖLDJE NR.80” din municipiul Miercurea-Ciuc, proiect nr. 298/2004, elaborat de A.I. HERŢA IOAN-PAUL cu scopul construirii a unui număr

[tovább]

25. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Ă R E A Nr. 25 / 2005 privind aprobarea Programului strategic de dezvoltare a sistemului de producere şi distribuire a energiei termice în municipiul Miercurea Ciuc pe perioada 2005 - 2015

[tovább]

111. számú Határozat - 2005

shell

[tovább]

3. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A NR. 3 / 2005 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea veniturilor realizate din creşterea şi valorificarea animalelor, şi din terenurile agricole conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim g

[tovább]

6. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 6 / 2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate referitor la reabilitarea centralei termice la Şcoala Generală nr. 3 “Xántus János “ din Miercurea - Ciuc

[tovább]

4. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 4 /2005 privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr. 2764/1998 încheiat cu S.C. GOSCOM S.A. prin completarea anexei acestuia

[tovább]

7. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 7 / 2005 privind aprobarea colaborării Consiliului Local al Municipiului Miercurea – Ciuc cu Fundaţia PRO ANIMALIA pentru realizarea unui adăpost

[tovább]

0. számú Határozat - 2005

Contract de colaborare încheiat astăzi …………la……………

[tovább]

8. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 8 /2005 privind numirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a organizaţiilor neguvernamentale care vor primi subvenţii de la bugetul local pentru programe culturale în anul 2005

[tovább]

9. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 9 / 2005 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al Serviciului public de autorizare a persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale pe baza Legii nr.300/2004 şi a Hotărârii Guvernului nr.1766/2004, prestat

[tovább]

10. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 10 / 2005 cu privire la înfiinţarea Comisiei de Acorduri Unice ( C.A.U) din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea - Ciuc

[tovább]

11. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 11 / 2005 privind aprobarea cheltuirii sumei de 250.000.000 lei, alocat din bugetul local pe anul 2005 pentru activităţi de tineret, pe bază de concurs de proiecte

[tovább]

12. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 12 /2005 privind participarea Consiliului Local Municipal Miercurea –Ciuc la Programul Phare 2003 Coeziune Economică şi Socială, Schema de investiţii pentru proiecte mici de gestionarea de

[tovább]

13. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 13 / 2005 privind aprobarea Programului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale pe anul 2005

[tovább]

<< < 1  2  3  ... 59  60  61  62  > >>

Rendezvényajánló

ÁPR A CSÍKI KAMARAZENEKAR HANGVERSENYE
30
ÁPR INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – koncert
23
ÁPR AZ ÁLLATOK FARSANGJA – családi hangverseny
06
ÁPR PÁRBESZÉD, SÖTÉTBEN – koncertszínház Csoóri Sándorról
02
ÁPR A VÁLTOZÁS EREJE – HOGYAN FEJLŐDJÜNK KISZÁMÍTHATATLAN KÖRNYEZETBEN? – Dr. Porkoláb Imre előadása
01

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA