HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK NÉPSZÁMLÁLÁS 2022

GYAKORNOKI PROGRAMOT INDÍT CSÍKSZEREDA POLGÁRMESTERI HIVATALA


Az Internship program elindításáról, a hargitafürdői Xantus János Általános Iskola felújításáról, a hőszigetelési program újbóli meghirdetéséről, különböző ingatlanok átadásáról-átvételéről döntött többek között július 30-i rendes havi ülésén az önkormányzati testület.

Az ülést megelőzően Korodi Attila polgármester átfogó képet nyújott a testület tagjainak a városban zajló munkálatokról: aszfaltburkolati- és járdafelújításokról, útfestésekről, továbbá a soron következő kulturális programokról.

A fiatalokat kedvezően érintő döntés született az önkormányzat júliusi rendes ülésén: Csíkszereda Polgármesteri Hivatala is fizetett gyakornoki program indítására készül. A középiskolát vagy egyetemet frissen elvégzők féléves tapasztalatszerzési lehetőséget kapnak, napi hat órában betekintést nyerhetnek a közigazgatási munkába, és segíthetik a városháza alkalmazottainak munkáját. Ebben az évben nyolc fiatal gyakornok alkalmazása van befoglalva a költségvetésbe, a versenyvizsgák részleteit hamarosan meghirdetik.

A testület elfogadta azt a szécsenyi magánszemélyek részéről érkező felajanlást, melynek értelmében a jelenleg is út rendeltetésű területek közúttá minősülnek, így az önkormányzat beruházásokat is végezhet rajtuk, pl. a víz-, szennyvízhálózat kiépítése, illetve a későbbiekben a javítások és hótalanítás is eszközölhető. A város közvagyonából annak magántulajdonába került a Zsögödfürdő utcában, a borvízforrás közelében található, korábban szálloda rendeltetésű ingatlan. Így lehetővé válik annak lebontása.

Még 2011-ben került az ezeréves határnál működő vasúttörténeti múzeum, illetve a Rákóczi-vár közelébe a korábban a zsögödfürdői strandon „állomásozó” gőzmozdony. A testület döntése értelmében még öt évig Gyimesbükkön marad, az ügykezelési szerződésbe azonban bekerül, hogy ha a város érdeke megkívánja, a szerződés egyoldalúan felbontható.

A hőszigetelési program újbóli meghirdetésére készül a polgármesteri hivatal. Az erre vonatkozó határozattal az önkormányzat jóváhagyta azt a dokumentum-listát, melyet az érdeklődő lakástulajdonosi társulásoknak mellékelniük jelentkezéskor. A határozat részét képezi a megbízási szerződés modellje is, melybe a törvényi előírások mellett a szakiroda beépítette az előző évek tapasztalaiból származó együttműködési feltételeket is. Ha a meghirdetést követően összeáll a jelentkezők listája, bekerül a beruházási listába, majd azt követi a finanszírozási forrás hozzárendelése.

Az oktatási intézmények hőszigetelési, felújítási programjához csatlakozhat a hargitafürdői Xantus János Általános Iskola is. A beavatkozási munkálatok dokumentációját oly módon hagyta jóvá a testület, hogy a beruházás két lépcsőben valósuljon meg: első körben az épület külső-belső felújítása történne meg, majd azt követően kerülhetne sor az udvar rendezésére. A beruházást a Környezetvédelmi Alaphoz benyújtandó pályázatból finanszírozná a város.

A csíkszeredai Római Katolikus Plébánia és Csíkszereda Önkormányzata között – a testület által is elfogadott – egyezmény jön létre a M. Eminescu utcában felépített Márton Áron Kulturális Központ környékének rendezését illetően. Az egyezmény értelmében a város átad egy, a közvagyonban levő 130 m2-es területet, melyen a plébánia saját költségén parkolókat, járdát és biciklisávot alakít ki. A beruházás megvalósulása után a terület visszakerül a közvagyonba.

 

2021. július 30.

[vissza]

Rendezvényajánló

ÁPR A CSÍKI KAMARAZENEKAR HANGVERSENYE
30
ÁPR INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – koncert
23
ÁPR AZ ÁLLATOK FARSANGJA – családi hangverseny
06
ÁPR PÁRBESZÉD, SÖTÉTBEN – koncertszínház Csoóri Sándorról
02
ÁPR A VÁLTOZÁS EREJE – HOGYAN FEJLŐDJÜNK KISZÁMÍTHATATLAN KÖRNYEZETBEN? – Dr. Porkoláb Imre előadása
01

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA